Glöm inte att aktivitetsrapportera

Under din arbetslöshet ska du varje månad, mellan den 1–14, meddela Arbetsförmedlingen vilka jobb du har sökt och vilka aktiviteter du genomfört för att bryta arbetslösheten.

Läs mer

Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas samorganisations (SO) broschyr Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen ger svar på frågor om medlemskap och rätt till arbetslöshetsersättning.

Läs mer

Arbetsgivarintyg.nu

Be arbetsgivaren att använda e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu när du behöver ett arbetsgivarintyg.

Du får intyget skickat elektroniskt eller hem per post.

Läs mer